• <em id="arg9d"></em>

  您当前所在位置:首页 > 小学 > 一年级 > 语文 > 一年级语文试题

  人教版一年级语文下册期中测试题

  编辑:donghk

  2019-05-08

  本篇文章为同学们整理了人教版一年级语文下册期中测试题,试题中包括:连线题、反义词、加偏旁部首、连线组词、看拼音写词语、拼音连线,下面就一起来练习吧。

  一、我会连(8分)

  mián lián jīnɡ qínɡ  sǎ sàn yuǎn  yùn

  睛  棉  晴  莲  远 运  洒  散

  二、选择正确的读音画上“—”

  音乐(yuè lè)      望着 (zháo zhe)    长长的(zhǎnɡ chánɡ)

  聪明(mínɡ mín)  活泼(bō pō)    伸手 (shēn shēnɡ)

  三、我会写。

  Chūn jié     lǜ cǎo       lián mánɡ     pénɡ yǒu

  (       )   (       )     (        )    (        )

  mǔ qīn     dǎ sǎo       mínɡ liànɡ    ɡān  jìnɡ

  (       )   (      )      (        )     (        )

  sònɡ hua    huánɡ yè      fànɡ xīn      zǒnɡ fēn

  (       )   (        )    (        )     (        )

  四、把下面的字用直线连起来组成一个新字,并写在(   )里。

  立  禾  日  走   女  木   日

  日  月  里  也    千  马   几

  (。。ā。。ā。   (   ) (   )  (   ) (   )

  五、连一连,组成词。

  柔           空                改                顾

  睛           展                事                目

  朝           软                照                情

  爱           阳                题                变

  六、比一比,再组词。

  看(     )      全(     )      意(     )     秀(     )

  着(     )      会(     )      童(     )     李(     )

  七、给字加偏旁组字,再组词。

  主_______(       )    元_______(      )    可______(       )

  人_______(       )    才_______(      )    早______(       )

  八、给下面的字写出意思相反的词。

  少—(     )        哭—(      )       后—(      )

  九、用直线把下面的词语连起来。

  雪白的       杨树              朝霞          水秀

  快乐的       节目              和风          蓝天

  绿色的       头发              碧水          晚霞

  高高的       叶子              山清         细雨

  ● 相关推荐更多>>

  免责声明

  精品学习网(51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。

  ◇ 热点关注
  ○ 各省小学热讯
  龙虎的玩法_龙虎开奖结果查询 名侦探柯南| 曹德旺| 岳阳楼记| 篮球公园| 沈月方否认恋情| 刘强东| 周杰伦| 刘强东| 窝窝团| 汉尼拔|