• <em id="arg9d"></em>

  您当前所在位置:小学 >

  新课标人教版六年级语文下册第三单元复习题

  编辑:donghk

  2019-05-07 14:57:43

  本篇文章为同学们整理了新课标人教版六年级语文下册第三单元复习题,本套试题共分三个部分,包括:看拼音写词语、默写、根据课文内容填空,下面就一起来练习吧。

  一、看拼音写词语:

    shu ji   han hu   jian rui   chou ti     kong bu    cu bao    mo gui  fei pang   cui shi yuan

  (     )( 。         )(         )(            )(   。ā 。ā    )(                )

    fei tu     ju liu    wo tou   bo xu   cing wang      jie jiu    ai si    can bao     ku xing

  (      )(      )(        )(      )(               )(       )(    )(           )( 。

    Jing bing     jian zheng    si de qi suo   zhong yu qi suo  qing yu hong mao    luan peng peng

  (             )(                )(                )(                      )(                           )(                         ) 

  二、默写:囚歌 (写在反面)

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  三、根据课文内容填空:

  1、《北京的春节》详细描写了过春节的三次高潮_______________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________ 。

  2、本文按______的顺序对________________三部分写的详细,其它的部分写的简略这样写的好处是_________________________________。

  3、《藏戏》开头运用了___________它的作用是______________________________________。文章还用了_________________是结构形式。

  4《各具特色的民居》是一篇_____________作者用_____________________________________等方法介绍了____________和_____________。

  5、《和田的维吾尔》运用了_______的写法。作用是__________________还用了_____________的写法。文章出现的修辞方法有____________________________。

  标签:

  ● 相关推荐更多>>
  ◇ 热点关注
  ○ 各省小学热讯
  龙虎的玩法_龙虎开奖结果查询 男孩跳绳1秒超7次| 知名教授分尸女生| 做开运眉后出车祸| 韩国宰5万头猪| 31省前三季度GDP| 赵丽颖工作室发文| 双十一总成交额| 质疑天猫双11造假| 产妇丈夫讲述遭遇| 巴中百年古塔被烧|