• <em id="arg9d"></em>

  您当前所在位置:小学 >

  新课标人教版语文六年级第二单元复习题

  编辑:donghk

  2019-05-07 14:48:24

  本篇文章为同学们整理了新课标人教版语文六年级第二单元复习题,本套试题共分三个部分,包括:看拼音写词语、按要求默写、根据课文内容填空,下面就一起来练习吧。

  一、看拼音写词语:

   la yue  chu dian  zhan lan  suan ban  jiao zi   fei cui  za ban   zhen zi    li zi

  (         ) (             ) (             ) (              ) (         ) (          ) (           ) (           ) (      )

    bao zhu   zhang deng jie cai   wan xiang geng xin   ling qi ba sui  guang miao hui

  (           )(                               ) (                                ) (                     ) (                          )

   feng zheng   yu bei  cai pai  bian pao  jie ran si  yuan cai  hui mai ya tang

  (                   ) (         ) (         ) (             ) (            ) (                          )  (          )

  二、按要求默写:

  元日 天竺寺八月十五夜桂子

  __________________ _____________________

  __________________ , _____________________,

  __________________ . _____________________。

  __________________ , _____________________,

  __________________ . _____________________。

  三、根据课文内容填空:

  1、《北京的春节》详细描写了过春节的三次高潮_______________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________ 。

  2、本文按______的顺序对________________三部分写的详细,其它的部分写的简略这样写的好处是_________________________________。

  3、《藏戏》开头运用了___________它的作用是______________________________________。文章还用了_________________是结构形式。

  4《各具特色的民居》是一篇_____________作者用_____________________________________等方法介绍了____________和_____________。

  5、《和田的维吾尔》运用了_______的写法。作用是__________________还用了_____________的写法。文章出现的修辞方法有____________________________。

  标签:

  ● 相关推荐更多>>
  ◇ 热点关注
  ○ 各省小学热讯
  龙虎的玩法_龙虎开奖结果查询 郑州工地坍塌| 獐子岛扇贝又死了| 4000年前文字食谱| 小丑票房破10亿| 红谷滩凶犯获死刑| 合肥学校男婴尸体| 郑州工地坍塌| 马云再谈悔创阿里| 巨型辣条蛋糕| 张琳芃微博被围攻|